Buffy Sainte Marie

Buffy Sainte Marie

uffy byla po dlouhá léta přední postavou a bojovnicí našeho lidu. Obdivoval jsem ji a od té doby, co jsem se s ní poprvé setkal v Menominejské indiánské rezervaci, tajně jsem ji miloval. Buffy nebojácně, bez ohledu na svoji vlastní bezpečnost nebo kariéru bojovala za práva a přežití svého lidu a proti tak oblíbenému utlačování indiánských národů. Její hlas zní jako sbor duchů našich mrtvých v podsvětí a když kráčela kolem, mé srdce se vždy prudce rozbušilo při pohledu na její krásu.