Dobytí Říma Čechy

Dobytí Říma Čechy

R.1081 vypravil se Jindřich IV. válečně proti papeži do Itálie. Kníže Vratislav poslal mu na cestu hojně peněz a nad to 300 oděnců, statných to junáků. Viprecht Grojský, nejznamenitější válečník tehdejší doby, je vedl. Dlouho obléhala vojska Řím. Omrzevše se hrdinové čeští z dlouhého obléhání, dobyli útokem hradeb římských a uvedli vojska německá do města. Za udatenství to zasnoubil Vratislav Viprechta Grojského se svojí dcerou a dal mu Lužici v léno.