Herakleitos

Herakleitos

Hlavním zdrojem znalostí o Hérakleitově životě je Diogenés Laertios, i když o spolehlivosti jeho zpráv někteří pochybují. Podle Ch. Kahna jde o „helénistické anekdoty, které si Diogenés zřejmě většinou vymyslel z narážek v dochovaných zlomcích.“ [2] Data narození a úmrtí jsou založena na Diogénově údaji, že zemřel v šedesáti letech života a že „kvetl“ za 69. olympiády, to jest v letech 504 až 501 př. n. l.[3]