Kaspar Hauser

Kaspar Hauser

Kaspar Hauser, dítě Evropy, nalezenec, „vlčí dítě“, záhadný člověk, který se jako šestnáctiletý objevil jednoho dne roku 1828 v Norimberku, aniž uměl chodit, mluvit a myslet. Přitom šlo o významnou individualitu, která měla zásadním způsobem zasáhnout do vývoje evropské civilizace.