Zazen

Zazen

Zazen, původně nazývaný dhjána, nemá nic společného s meditací, protože tu ve skutečnosti není nic, o čem by se mělo meditovat. Není tu nic k nalezení, ani k uchopení.
Jedná se spíše o opuštění všech věcí a ponechání ducha v jeho přirozeném stavu, svobodného a zbaveného neklidu. Zen - znamená Úplnost, Všechny Bytosti, Za -  znamená usednout. Zazen tedy znamená usednout přirozeně v srdci všech věcí. Je třeba být klidný, uvolněný, svobodný a ponechat stranou všechny naše výtvory mysli, ať už jsou jakékoli.
Zazen to je návrat do nulového bodu vědomí. Je to čisté vědomí, prvotní, dokonalá, absolutní pravda, stojící nad bytím i ne-bytím, kterou nazýváme Bůh, Buddha, Brahma!
Protože je neuchopitelná, za hranicemi našeho osobního vědomí, je nepojmenovatelná, nezrozená, bez počátku a bez konce.“