Mental Power Prague Film Festival

Mental Power Prague Film Festival

 www.mentalpower.cz/


mental power tiskovka 1.část.pdf (239,7 kB)
mental power tiskovka 2.část.pdf (441,8 kB)

 

 

Mental Power Prague Film Festival je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je  HENDAVER, o.s. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
 

Cílem Mental Power Prague Film Festivalu je:

1) vytvořit takové podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců

Mental Power Prague Film Festival2) umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní a noblesní chvíle mezi lidmi bez handicapu

3)
ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela vyrovnaní

4)
přesvědčit širokou veřejnost o této jejich schopnosti a  přesvědčit lidi s handicapem, že umělecky mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo