Napoleon

Napoleon
 • Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.
 • Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní.
 • Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má.
 • Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.[1]
 • Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.
 • Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.
 • Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.
 • Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější – čas.
 • Kdo se bojí, že bude pokořen,je již poražen.
 • Krádež neexistuje – za všechno se platí.
 • Láska má mnoho tváří.
 • Mučedníkem činí člověka věc sama, nikoli způsob smrti.
 • Náhoda nám jednoduše spočítá všechny naše hlouposti
 • Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.[2]
 • Nejlepšími spojenci jsou státy, které nemají ani píď společných hranic.[3]
 • Největší ze všech nemravností je, chápe-li se kdo práce, jíž nerozumí.
 • Nemožné – to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.
 • Nevěřím v Boha, věřím v církev.
 • Od vznešeného k směšnému je jen krok.
 • Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, ktere nám vnukají hlouposti.
 • Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.
 • Revoluce jsem já.
 • Slova nepřehluší srdce a cit.
 • Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.
 • Ženy jsou zaměstnáním pro lenocha, ale osvěžením pro bojovníka.
 • Ženy mají dvě zbraně – kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně.
 • Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme.
 • Živý darebák je víc než mrtvý císař.
 • Nikdy nerušte svého nepřítele když dělá chybu.