Řecká

Řecká

Řecká mytologie se stává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se nejprve předávala ústní básnickou tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém byl později v upravené podobě přejat římskou mytologií. Při studiu řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu jednak to, že řada bájí existuje v různých variantách, jednak to, že řečtí a římští bohové sice často tvoří vzájemné protějšky, nejsou však vždy úplně totožní.

V různých příbězích a hymnech mají řečtí bohové podobu člověka; několik výjimek (např. Sfinx) je blízkovýchodního či anatolského původu. Řečtí bohové se dle těchto vyprávění mohli narodit, avšak nestárli, byli téměř nezranitelní, mohli se stávat neviditelnými, přemísťovat se velmi rychle na dlouhé vzdálenosti či mluvit prostřednictvím lidí, ať už s jejich vědomím či bez něho. Každý z bohů měl svůj vlastní způsob zjevování se, rodokmen, zájmy, osobnost a oblast činnosti – tyto údaje se však místně lišily. V poezii jsou s jednotlivými božstvy spjatá ustálená epiteta (běloloktá Afrodité apod.).

Bohové jsou zpodobeni jako velká několikagenerační rodina, jejíž nejstarší členové stvořili svět, avšak byli přemoženi mladšími členy rodiny. Dvanáct olympských bohů popisuje řecká poezie jako ty, kteří se v hrdinském věku zjevili osobně Řekům. Bohové naučili Řeky mnoha užitečným řemeslům, naučili je způsobům bohopocty, odměňovali jejich ctnosti, trestali neřesti, konali zázraky a plodili prostřednictvím lidí děti.

Obsah

[skrýt]

[editovat] Přehled řeckých bohů

[editovat] Tvořitelská božstva

 • Chaos – počátek a pramen všeho na světě
 • Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
 • Úranos – bůh nebe, též samo nebe
 • Gaia – bohyně země a sama Země
 • Aithér – bůh věčného světla
 • Erebos – bůh věčné tmy a věčná tma sama
 • Hémerá – bohyně jasného dne
 • Nyx – bohyně noci a zosobněná noc
 • Pontos – bůh hlubin vnitřního moře
 • Kallirhoé – zrodila Echidnu a obra Géryona

Pontos a Gaia zrodili tyto významné bohy:

 • Eurybia – matka otce hvězd a větrů Astraia
 • Forkýs – mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
 • Kétó – mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
 • Néreus – mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“

[editovat] Titáni

Titáni a titánky jsou v řecké mytologii synové matky země Gaie a boha nebe Úrana.

Vedle Titánů byli zrozeni Gaiou s Úranem (nebo z kapek Úranovy krve):

[editovat] Olympská božstva

 • Zeus – nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
 • Héra – Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků

Diovi sourozenci

Diovy děti

 • Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
 • Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
 • Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
 • Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
 • Arés – bůh války
 • Afrodíté – bohyně krásy a lásky
 • Hermés – bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí. Právě Hádés však nepobýval na Olympu, žil ve svém zlatém paláci v nejtemnější části podsvětí, které nikdy neopouštěl. Proto se uvádí, že Olympských bohů bylo jenom dvanáct.

[editovat] Ostatní bohové a polobohové

 • Adrásteia – bohyně hor - fryžská
 • Achelóos – bůh řeky v Aitolii
 • Aiolos – bůh vládce větrů
 • Amfitríta – bohyně mořská, manželka Poseidóna
 • Anemoi – bohové všech větrů
 • Anterós – bůh pomsty zhrzené lásky
 • Apaté – bohyně klamu a sám klam
 • Asklépios – bůh lékařství
 • Asópos – bůh řeky v Boiótii
 • Áté – bohyně zaslepené a nezkrotné vášně
 • Artemis – bohyně lovu
 • Boreás – bůh severního větru
 • Daimón – božská bytost-vliv na osudy člověka, nebo duch zemřelého
 • Deimos – zosobněný děs
 • Dionýsos – bůh vína a veselí
 • Dryády – lesní nymfy, nižší bohyně
 • Eileithýia – bohyně porodu
 • Éós – bohyně ranních červánků
 • Éósforos – bůh hvězdy Jitřenky
 • Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska, syn Afrodíty
 • Eris – bohyně sváru
 • Erínye – bohyně pomsty a kletby (též Furie a Eumenidy)
 • Euros – bůh východního (JV) větru i sám vítr
 • Eurynomé – mořská bohyně
 • Fobos – zosobněná hrůza
 • Gráníkos – bůh řeky v Mýsii
 • Harmonia – proměněna v hada
 • Hébé – bohyně věčné mladosti, služebnice olympských bohů
 • Hekaté – bohyně měsíce – maloasijská
 • Hélios – bůh slunce a světla
 • Héliovny – sestry Faethóna
 • Héraklés – hrdina, vzat na Olymp, prohlášen nesmrtelným
 • Hóry – bohyně ročních období a pořádku v přírodě i ve společnosti
 • Hyády – dcery Titána Atlanta nebo Ókeana
  • Ambrosia
  • Eudóra
  • Faisylé
  • Korónis
  • Polyxó
  • Faió
  • Dióna
 • Hymén – bůh sňatku a ochránce manželství
 • Hypnos – bůh spánku a sám spánek
 • Charitky – bohyně půvabu a krásy
  • Aglaia – bohyně půvabu a krásy – „Skvělá“
  • Eufrosyné – bohyně půvabu a krásy – „Dobromyslná“
  • Pásithea – bohyně půvabu a krásy
  • Thaleia – bohyně půvabu a krásy – „Kvetoucí“
 • Íasión – bůh úrodného nitra země
 • Ínachos – bůh stejnojmenné řeky v Argu
 • Iris – bohyně duhy
 • Kallistó – družka bohyně lovu Artemis
 • Kéfísos – bůh řeky v Boiótii
 • Kéry – bohyně smrti, zejména násilné
 • Kirké – kouzelnice
 • Kybelé – Matka bohů, dárkyně života
 • Létó – bohyně, matka Apollóna a Artemis
 • Litai – bohyně proseb (mn. č.)
 • Lucifer – zosobnění hvězdy Jitřenky a její bůh
 • Moiry – bohyně osudu,sudičky
  • Atropos – četla knihu života a určovala hodinu smrti
  • Klóthó – rozpřádá nit lidského života
  • Lachesis – rozvíjí nit lidského života
 • Mómos – bůh hany a hlouposti
 • Morfeus – bůh snů
 • Múzy – bohyně umění
  • Erató – Múza milostného básnictví a milostných písní
  • Euterpé – Múza lyrického básnictví
  • Kalliopé – Múza epického básnictví
  • Kleió – Múza dějepisectví
  • Melpomené – Múza tragédie
  • Polyhymnia – Múza hymnických zpěvů a sborové lyriky
  • Terpsichoré – Múza tance
  • Thaleia – Múza veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů
  • Úrania – Múza hvězdářství
 • Nefelé – bohyně oblaků
 • Nemesis – bohyně odplaty
 • Níké – bohyně vítězství
 • Nymfy
 • Najády – vodní nymfy, nižší bohyně
  • Aiglé – najáda nejkrásnější
 • Néreovny – nižší mořské bohyně
 • Notos – bůh jižního větru
 • Oiagros – říční bůh v Thrákii
 • Ókeanovny – bohyně vnějšího moře
 • Oready – horské nymfy, nižší bohyně
 • Pan – bůh lesů a lovců, pastýřů a stád
 • Peithó – bohyně lichotivého přemlouvání
 • Persefona – manželka vládce podsvětí
 • Plejády – sestry Hyád, proměněny v souhvězdí
  • Maia – proměněna v Plejády
  • Meropé – proměněna v Plejády
 • Plútos – bůh bohatství
 • Priápos – bůh plodnosti
 • Próteus – mořský bůh
 • Seléné – bohyně měsíce
 • Skamandros (Xanthos) – bůh stejnojmenné řeky v Tróji
 • Styx – bohyně a zosobnění řeky v podsvětí
 • Tartaros – bůh a zosobnění propasti
 • Thanatos – bůh smrti a sama smrt
 • Thaumás – bůh přírodních úkazů na moři
 • Tritón – mořský bůh
 • Tyché – bohyně šťastné náhody
 • Zefyros – bůh západního větru

[editovat] Bájní tvorové řecké mytologie

Stymfalský pták

[editovat] Genealogie

Genealogie řeckých bohů