Ueshiba

Ueshiba

Část tohoto období vyučoval Ueshiba techniky Daito-ryu aikijujutsu, jak je někdy Takedovo umění nazýváno, a udělil „certifikáty“ (tzv. “předávací svitek” na sobě nesl seznam všech technik, které student zvládl) se jménem této školy. Moriheův vztah s Takedou však v důsledku jeho finančních požadavků postupně ochládal a tak se od svého bývalého učitele postupem času distancoval. Po roce 1935 spolu nebyli již déle v kontaktu, přestože techniky Daito-ryu tvořili v modifikované formě stále většinu Ueshibova repertoáru. Před 2. světovou válkou se pro jeho umění nejčastěji užívalo jména „aiki budo“.