Literatura

Werich a Voskovec

cokoli....ale hlavně forbíny a jejich korespondence

Jan Čep

O Čepovi nejde nic říct...vemte knihu, patřičně zpatinovatělou antikvariátem, batoh a jeďte někam na Moravu do polí...choďte, koukejte apak v hospůdce čtěte...

Pavlína Brzáková

Brzáková...je dobrá, dobře píše, pravdu píše.

Walt Whitman

Zpěv o mně Sebe slavím a sebe zpívám, Co já si troufám, ty též si troufni, Neboť každý atom, který mně patří, i tobě patří. Bloumám a vábím svou duši, Otálím, netečně opřen pozoruji čepel letní trávy. Můj jazyk, každá kapka mé krve povstala z této hlíny, z tohoto vzduchu, Zde zrozen z rodičů zde...

Nanao

Nanao Sakaki (1923 – 22 prosince, 2008)[1] byl japonský básník, autor Bellyfulls a hlavní postava the Tribe. Narodil se ve velké rodině v Kagoshima Prefecture,[2] a vyrostl v rodině barvíře indiga. Po dokončení základního vzdělání ve věku dvanácti let[3], pracoval jako pomocník v kanceláři v...

Patafyzika

Alfred Jarry byl francouzský romanopisec, dramatik a básník. Byl zakladatelem patafyziky, vědního oboru, který se pídil po rozboru dekonstrukce reality a její znovuspojení v absurditě. Alfred Jarry je jedním z prvních inspirátorů surrealismu, absurdního divadla a moderní literatury vůbec.

Artaud

Francouzský básník, herec, režisér a divadelní teoretik. Jeho básnické dílo, kterým vyhlásil válku ostatnímu světu, je zoufalým výkřikem člověka hledajícího nový řád pro společnost. Po roztržce se surrealisty se obrátil k divadlu. Zpočátku spolupracoval s představiteli francouzské divadelní...

Le grand jeu

Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943). Básník. Spoluzakladatel íniciační a literární skupiny Vysoká hra (Le Grand Jeu). Přítel a pramen inspirace Josefa Šímy.

SETON

Ernest Thompson Seton (1860-1946) Zakladatelem hnutí woodcraft byl americký přírodovědec, malíř a spisovatel Ernest Thompson Seton, Černý vlk. Jeho dílo inspirovalo řadu generací woodcrafterů - hledačů lesní moudrosti. V roce 1901 začal v časopise Ladies´ Home Journal publikovat články na...
1 | 2 >>