Válečné umění

SURVIVAL

Přístřešek Nejlepší místo je ve svahu. Na vrcholu kopce nebo hory je větrno a tudíž chladno. V nejnižším místě údolí nebo v proláklině bude pravděpodobně vlhko a v noci i chladno. Pod osamoceným stromem je nebezpečí uhození blesku, nebo pád suchých větví. Vázací...

Kozáci

V roce 1676 napsal turecký sultán Mehmet VI. tento dopis kozákům ze Záporoží: citace: Jako sultán, syn Mohameda, bratr slunce a měsíce, vnuk a vicekrál Alláha, vládce království Makedonie, Balylonu, Jeruzaléma, Horního a Dolního Egypta, císař nad císaři, panovník nad panovníky, vyjímečný rytíř,...

Rituály

Člověk  potřebuje  tradici.  Tradice  nejsou pouta individuální svobody. Jsme tvory společenskýmí a potřebujeme ono tření a blízkost jiných pro svou vlastní existenci. Ale společnost přátel a blízkých je jen jedním bodem. K rovnováze potřebujeme body tři. Společenství,...

MMA

Mixed Martial Arts Smíšená bojová umění Syntéza různých bojových stylů jako jsou: Muay-thai (Thajský box), Savate (La canne-Francouzský box), Karate apod. pro boj v postoji. Za nimi následují Judo, Zápas (řecko-římský a volný styl), Sambo (Samozaščita bez oružija-ruský zápasnický styl z...

Vikingové

Životní podmínky Obyvatelstvo Skandinávie se živilo převážně lovem a rybolovem. Jejich obživu tvořily různé druhy masa, ale pojídali také stravu rostlinného původu. Zemědělství se věnovali pouze v některých oblastech, kde k tomu byly přírodní podmínky (švédské Skåne a Gotland Jekaterinsburg, norský...

Rytíři

Rytíř (z německého Ritter, jezdec) je označení středověkého bojovníka - obrněného jezdce (latinsky miles, pl. milites). Rytíř byl středověký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni. Ve vrcholném středověku byl každý rytíř automaticky šlechticem, ale ne každý šlechtic rytířem,...

Hagakure

HAGAKURE cesta samuraje Cesta samuraje je založena na smrti. Meditace o nevyhnutelné smrti by měla být prováděna denně. Každý den, když je tělo i duše v klidu, by měl člověk meditovat o rozervání šípy, střely, kopímy,a meči. O odnášení rozbouřenými vlnami, o tom, že bude vhozen doprostřed velkého...

Válečníci

Chce-li být člověk přístupný síle, musí se naučit ji lovit. Musí se naučit rozpoznávat, jak a kdy se síla projevuje, a udělat z ní svoji kořist. Svět se pro bojovníka musí stát jeho loveckým revírem. A každý řádný lovec zná praktiky a zvyky všeho, co loví, a on se musí učinit nedostupným,...

PARKOUR

Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport [5], ale spíše umění nebo disciplína, která se podobá sebeobraně v bojových uměních [6]. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako...