Historie

Florentský kmotr

Cosimo de Medici (10. dubna 1389 – 1. srpna 1464) též nazývaný Il Vecchio (Starý) pocházel z rodu Medici a byl florentským bankéřem a neoficiálním vládcem města. Syn Givanniho di Bicci de ´Medici. Florentská signorie, tvořená příznivci rodu Albizzi, poslala roku 1433 Cosima a jeho mladšího bratra...

Husiti a češi obecně:)

HUSITI BYLI BOJOVNÍCI, NA KTERÝ BY MĚL BÝT KAŽDÝ ČECH HRDÝ!!   Ty blbosti o lapkovi...o teroristech atd, jsou jen slabošský kecy.

Dobytí Říma Čechy

R.1081 vypravil se Jindřich IV. válečně proti papeži do Itálie. Kníže Vratislav poslal mu na cestu hojně peněz a nad to 300 oděnců, statných to junáků. Viprecht Grojský, nejznamenitější válečník tehdejší doby, je vedl. Dlouho obléhala vojska Řím. Omrzevše se hrdinové čeští z dlouhého obléhání,...

Alexandr

Moderní hodnocení Alexandra kolísá mezi jeho vyzdvihováním, projevováním střízlivých pochybností a přehnaně působící kritikou. Rovněž se vyskytují snahy o znázorňování Alexandra jako „héroa z homérských mýtů“. Obdivovatelé Alexandra mu přisuzují víru ve vlastní božské poslání, jímž mělo být...

Napoleon

Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran. Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní. Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu...

Ceasar

Gaius Iulius Caesar (12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římským vojevůdcem a politikem a jedním z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její transformace v monarchii.

Starověké řecko

Nejvýznamnější řecké obce: vzestup Sparty a Athén [editovat] Sparta – nejmocnější stát Řecka Podrobnější informace naleznete v článku Sparta. Na Peloponésu byl nejprve dlouhou dobu vůdčím státem Argos. Jeho soupeř – Sparta – se však po dobytí Messénie ve dvou rozhořčených válkách v průběhu 8. a 7....
1 | 2 >>