Kvantová fyzika, matematika

Strangelet

ČERNÁ DÍRA A STRANGELET Britský astrofyzik Martin Rees v knize Naše poslední hodina (Argo a Dokořán , Praha 2005) uvádí, že experimenty konané v urychlovačích částic by mohly být nebezpečné i z jiných důvodů než z hlediska destabilizace vakua. Druhým rizikem je vznik...

Hawking

Stephen Hawking pracoval na základních zákonech fungování vesmíru. S Rogerem Penrosem dokázal, že Einsteinova obecná teorie relativity předpokládá, že čas a prostor má počátek ve velkém třesku a konec v černých dírách. Tyto výsledky dokazují, že je nezbytné sladit obecnou relativitu s dalším...

Rupert Sheldrake

Morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea, který tvrdí, že příroda má paměť[1] a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími...

Teorie všeho

Teorie superstrun, resp. teorie strun, je jedna z nejznámějších a dosud v mnoha směrech neúplných tzv. teorií všeho. Velmi populárně řečeno, tato teorie předpokládá, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby,...

Teorie pravděpodobnosti

Teorie pravděpodobnosti (počet pravděpodobnosti) je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp. jejichž výsledná hodnota není předem jistá. Příkladem může být výsledek hodu kostkou ještě předtím, než...

Groethendieck

Alexander Grothendieck je považován za jeden z největších matematiků 20. století. On je nejvíce slavný jeho revolučními pokroky v algebraické geometrii, ale on také dělal hlavní příspěvky k algebraické topologii, teorie čísel, teorie kategorie, Galois teorie, teorie generace, komutativní...

Matematika

Nicolas Bourbaki byl pseudonym, pod kterým od roku 1935 publikovala svoje práce skupina převážně francouzských matematiků. Členové této skupiny jsou souhrnně označováni jako Bourbakisté. Záměrem Bourbakistů bylo vybudovat celou matematiku na základě teorie množin. Tím měla být matematika plně...