Psychologie

Elias Canetti MASA A MOC

"Ničeho se člověk nebojí víc, než když se ho dotkne něco neznámého." Masa vzniká převrácením strachu z doteku, říká Canetti. Zatímco si běžně hlídáme svůj intimní prostor a doteku cizích lidí se bojíme jako doteku neznáma (a ztělesněním tohoto strachu je pařát, který se plíží za noci, zatímco naše...

Jean Claude Romand

V roce 1978 slibný student medicíny Jean Claude Romand zaspal a nesložil zkoušku z fyziologie. Před přáteli a rodinou však předstíral, že ji udělal a že je z něj nyní doktor. Poté tvrdil, že pracuje jako lékařský odborník pro Světovou zdravotnickou organizaci. Se svou ženou a dvěma dětmi žil v...

Grof

Stanislav Grof (* 1. červenec 1931 v Praze) je americký psychiatr českého původu. Je jedním ze zakladatelů transpersonální psychologie, zkoumal využití změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání. Zavedl termín psychospirituální krize.

Pokusy

Psychologické experimenty, které se zapsaly do historie Pokud vás někdo přepadne na ulici za bílého dne, máte jen malou šanci, že vám někdo z přihlížejících pomůže. Kdybyste měli k dispozici neomezenou moc, nejspíš byste se začali chovat jako násilníci. To jsou jen některé ze závěrů, k nimž dospěly...

Psychologie davu

Mezi jeho nejznámější práce patří kniha Psychologie davu, která poprvé vyšla v roce 1895 ve francouzštině a o dva roky později byla přeložena do češtiny. Kde svou koncepci vypracoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Dav je podle něj soubor individuí, jež jsou sjednocena...